وظايف

کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی متشکل از کارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كل آموزش فني و حرفه‌اي، اداره كل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت آب منطقه‌ای، مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان،آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک،سازمان نظام مهندسی (ساختمان،معدن کشاورزی) نماینده‌های انجمن‌های صنفی تخصصی مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) و يكي از اعضاي هيات علمي دانشكده فني دانشگاه‌هاي مركز استان بوده كه در خصوص بندهاي ذیل پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبیرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شورای فنی ارايه مي‌نماید.

 

  1. فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکل‌های غیردولتی استانی (صنفی–تخصصی) در تصمیمات شورا.
  2. ايجاد شرایط مناسب به‌منظور ارتقاي توان فني، مهندسي و تخصصي عوامل اجرايي استان.
  3. همكاري و مشاركت در نیازسنجی و تدوين مقررات فني، بخشنامه‌هاي مرتبط با نظام فني و اجرايي، ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران و تهيه فهارس بهاي پايه.
  4. تهيه فهارس پايه استاني براي رشته‌هاي مختلف در صورت نياز و پيشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه کشور به منظور تاييد.      
  5. تهيه ضرايب منطقه‌اي جهت پيش‌بيني در قراردادها براي مناطق مختلف استان نسبت به قيمت‌هاي پايه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه کشور برای تایید.

 

 

 

مصوبات کار گروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان 

مصوبات سال 1397 کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی

مصوبات سال 1396 کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی

 

 

 

 

 معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی