وظايف زيررا به عهده دارد:

کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت متشکل از کارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره ‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره كل راه و شهرسازي، اداره کل استاندارد،بنیادمسکن، آزمايشگاه فني و مکانيک خاک، نماینده‌های انجمن‌های صنفی تخصصی مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) و دانشكده فني دانشگاه مرکز استان بوده كه در خصوص ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی استان در تامین، تولید، استانداردسازی و بومی‌سازی مصالح و فناوری‌های نوین ساخت و بهره‌گیری از انرژی‌های نو مطابق با ملاحظات زیست محیطی و پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبیرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شورای فنی ارايه مي‌نماید.

 

 

 

مصوبات کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت استان در سال 1396

1- مصوبات اولین جلسه سال 1396  2- مصوبات دومین جلسه سال 1396
 3- مصوبات سومین جلسه سال 1396 4- مصوبات چهارمین جلسه سال 1396 
   
   
   

 

 

 معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی