وظايف زير را به عهده دارد:

کارگروه پيمان و ضوابط فنی متشکل از کارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره‌کل راه و شهرسازي، اداره‌کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت سهامي آب منطقه‌اي، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه‌ای و توزیع برق-حسب مورد)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان جهاد کشاورزي،اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای، یک نفرکارشناس حقوقی به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده‌های انجمن‌های صنفی، تخصصی و مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) است كه در خصوص بندهاي ذیل پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبیرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شورای فنی ارايه می‌دهد.

1. بررسي اشکالات و موانع اجرايي طرح‌هاي مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري و منطقه‌اي استان و تعيين راه‌حل‌هاي لازم به منظور رفع اشکالات و اعمال آن‌ها.

2. تجديدنظر در نرخ پيمان‌ها، بر اساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنكه مبلغ حاصل از آن از آخرين نصاب معاملات متوسط تجاوز ننمايد.

3. حل اختلاف ميان عوامل اجرايي در چارچوب وظايف و مقررات موضوعه شوراي فني استان طبق مفاد ماده حل اختلاف در شرايط عمومي حاكم بر قرارداد و یا در صورت توافق طرفین.

4. بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص تعیین نوع قرارداد با استفاده از روش فهارس پايه یا سایر روش‌های انعقاد قرارداد براساس گزارش توجيهي بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در چارچوب ضوابط و مقررات.

5. بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي ارسالي از طرف دستگاه‌هاي اجرايي استان مبني بر اجرا به روش اماني، با توجه به گزارش توجيهي دستگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

 

 

مصوبات کار گروه پیمان و ضوابط فنی (کمیته پیمان)شورای فنی استان در سال 1395

 

1- مصوبات اولین جلسه

2- مصوبات دومین جلسه

3- مصوبات سومین جلسه

 4- مصوبات چهارمین جلسه

5- مصوبات پنجمین جلسه

 6- مصوبات ششمین جلسه

7- مصوبات هفتمین جلسه

 8- مصوبات هشتمین جلسه

  9- مصوبات نهمین جلسه

  10- مصوبات دهمین جلسه

 11- مصوبات یازدهمین جلس 

  12- مصوبات دوازدهمین جلسه

 13- مصوبات سیزدهمین جلسه

 14- مصوبات چهاردهمین جلسه

 15- مصوبات پانزدهمین جلسه

 


معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی