چهارمین جلسه سال جاری کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان شورای فنی استان در مورخ 1396/06/08 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش بازدید و ارزیابی کارخانجات آسفالت و کارگاههای تهیه جداول بتنی شهرداریهای استان" و "بررسی آخرین وضعیت تولید کنندگان شن و ماسه در استان" و همچنین دیگر دستور کارهای کارگروه برگزار گردید.



معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی