چهارمین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان به تاریخ 1396/06/01 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهرستانهای بیرجند و نهبندان برگزار گردید.

 معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی