دومین جلسه شورای فنی استان به تاریخ 1396/05/21 در محل سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و به منظور بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای فنی استان و سایر موضوعات مرتبط با شورای فنی استان برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی