هفتمین کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان در تاریخ 1396/07/25 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور "بررسی درخواستهای پیمانکاران پروژه های عمرانی استان" برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی