سومین جلسه شورای فنی استان به تاریخ 1396/08/06 در محل سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و به منظور بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای فنی استان (کارگروه پیمان و  کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی) برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی