پنجمین جلسه سال جاری کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان شورای فنی استان در مورخ 1396/08/10 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت استاندارد سازی آسانسورهای ساختمان های اداری و اماکن عمومی استان و همچنین مصالح مورد تولید تولیدکنندگان بتن آماده-عایق های رطوبتی و ایزوگام در استان " برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی