هفمین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان به تاریخ 1396/08/24 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهرستانهای زیرکوه و بیرجند که توسط اعضاء مورد بازدی قرار گرفته بود، برگزار گردید.

 معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی