چهارمین جلسه شورای فنی استان به تاریخ 1396/08/16 در محل سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و به منظور بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای فنی استان (کارگروه نظارت و  مصالح و تجهیزات صنعت ساخت) برگزار گردید.معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی