پنجمین جلسه شورای فنی استان به تاریخ 1396/08/30 در محل سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و به منظور بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای فنی استان و ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت گسلهای استان و گزارشی در خصوص آخرین وضعیت پروژه های فاضلاب سطح استان برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی