هفتمین جلسه سال جاری کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان شورای فنی استان در مورخ 1396/09/12 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت استاندارد مصالح مورد استفاده در ساختمان های سطح استان و همچنین ارائه گزارش در خصوص کارگاه تولید جداول بتنی بسیج سازندگی استان " برگزار گردید.

 معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی