هشتمین جلسه سال جاری کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان شورای فنی استان در مورخ 1396/10/13 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش در خصوص مصالح مصرفی و همچنین مقاوم سازی مدارس استان و ارائه گزارش در خصوص کارگاه تولید جداول بتنی بسیج سازندگی استان " برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی