نهمین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان به تاریخ 1396/10/06 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهرستانهای سریان و فردوس که توسط اعضاء مورد بازدید قرار گرفته بود، برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی