ششمین جلسه شورای فنی استان به تاریخ 1396/10/10 در محل سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و به منظور بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای فنی استان، برگزار گردید.

 معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی