دهمین جلسه سال جاری کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان شورای فنی استان در مورخ 1396/12/16 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "بحث و بررسی در خصوص ترکیب  اعضای کمیته های تخصصی مصوب ذیل کارگروه و همچنین تصمیم گیری در خصوص برنامه زمانبندی تشکیل جلسات کارگروه در شش ماهه اول سال 1397 " برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی