اولین جلسه سال جاری کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان در مورخ 1397/01/28 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "بررسی درخواست های شرکت های پیمانکاری و آب و فاضلاب روستایی استان" برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی