دومین جلسه سال جاری کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان در مورخ 1397/02/18 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "بررسی استعلام های شرکت شهرک های صنعتی استان و شرکت مشاور طرح و راه و تونل شرق" برگزار گردید.

 معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی