دومین جلسه سال جاری کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان در مورخ 1397/02/19 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "ارائه گزارش و بررسی عملکرد کمیته های تخصصی و رونمایی از سامانه اطلاعات اعضای دخیل در اجرای پروژه های عمرانی" برگزار گردید.

 معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی