اولین جلسه شورای فنی استان در سال جاری به تاریخ 1397/02/24 در محل سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و به منظور بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای فنی استان، برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی