سومین جلسه سال جاری کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان در مورخ 1397/03/08 در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان و به منظور "بررسی استعلام شرکت شهرک های صنعتی استان و درخواست شرکت سایبان سازه شرق" برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی