مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان در نظر دارد با همکاری مرکز آموزش و پژوهش و آینده نگری دوره های آموزشی ذیل را (مصوب کمیته آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی) در دی و بهمن ماه سال جاری برگزار نماید.

1- نکات جدید درنظارت و اجرای سازه های فولادی

2- آزمایشهای مورد نیاز و تفسیر شیتهای آزمایشگاهی بتن

3- تفسیر شیتهای آزمایشگاهی خاک و آسفالت

 معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی