چهارمین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان در مورخ  1395/10/12 ،به منظور بحث و بررسی پروژه های عمرانی نیمه تمام دستگاههای اجرایی استان و بررسی عملکرد کارگروه نظارت شورای فنی استان در محل سالن اجتماعات شهید بهشتی سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی تشکیل و برگزار گردید.معرفی مدیر

مسیر سایت

نظر سنجی