ID 1
دولت
ایجاد توسط روابط عمومی
عنوان نظر شما درباره سایت چیست؟
Answer1 عالی و کارآمد است
Answer2 خوب است و راضی هستم
Answer3 میتواند بهتر باشد
Answer4 بد است و راضی نیستم
Answer5
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان نه
انتشار تا 0000-00-00
انتشار پایین 0000-00-00
تاریخ ایجاد 2015-12-22 11:02:44
بازدید 0
تعداد 1 8
تعداد 1 7
تعداد 1 3
تعداد 1 11
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0

معرفی مدیر

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی

مسیر سایت

نظر سنجی