الف) درصورت فراموش کردن گذرواژه :

ورود به سامانه ساجات و سپس در قسمت "گذرواژه خود را فراموش کرده اید" با وارد کردن شناسه کاربری و پست الکترونیکی ایرانی شرکت (چاپار)، گذر‌واژه جدید را دریافت نمایید.

ب) در صورتی که علاوه بر گذرواژه، شناسه کاربری نیز فراموش شده باشد:

ارسال مدارک ذیل به آدرس: تهران – میدان بهارستان – خیابان دانشسرا – سازمان برنامه و بودجه کشور، از طریق پست پیشتاز.

  • تصویر آگهی تاسیس ، اظهارنامه ثبتی و اساسنامه شرکت.
  • تصویرآخرین آگهی تغییرات ثبت شده شرکت در روزنامه رسمی.
  • تصویر صورتجلسه آخرین مجمع عمومی به همراه لیست سهامداران (نشان دهنده 100درصد صاحبان سهام) همان تاریخ.
  • نامه درخواست با سربرگ شرکت با عنوان آقای قانع فر ، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص شناسه کاربری و گذرواژه جدید.
  • اعلام ایمیل ایرانی ( چاپار و . . . ) به منظور ارسال مجدد گذرواژه، شناسه کاربری.

 

توجه: کلیه مدارک ارسالی می بایست دارای مهر شرکت ، امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت و جمله "کپی برابر اصل است" باشد.