حداكثر مبلغ ظرفيت كاري(میلیون ریال) و تعداد کار مجاز پیمانکاران شخص حقیقی در پايه هاي مختلف در سال 1397
پایه  حداکثر ظرفیت کاری (میلیون ریال) تعداد کار مجاز
1 5546 2
2 4067 2
3 2773 2

 

معرفی مدیر

محسن عباسی

 

 

اوقات شرعی

نظر سنجی

شما در نظر سنجی ما شرکت کرده اید.
  • عالی : 2 رای
  • خوب : 1 رای
  • متوسط : 0 رای
  • ضعیف : 0 رای