1. تصویر صفحه اول شناسنامه (اگر توضیحات داشت، صفحه توضیحات).
 2. تصویر پشت و روی کارت ملی.
 3. تصویر کارت وضعیت خدمت (پایان خدمت و یا معافیت) در مورد افراد ذکور کمتر از 50 سال.
 4. تصویر مدارک تحصیلی. (مدرک تحصیلی باید لیسانس به بالاتر و برای رشته مورد تقاضا طبق جدول پیوست 2 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران زمینه باشد)
 5. تصویر سوابق بیمه ای بروز (حداقل یک سال بیمه مرتبط در چهار سال اخیر) (پرینت از سامانه https://sabeghe.tamin.ir )

تبصره: برای تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شخص حقیقی، ارائه حداقل دو قرارداد کاری مرتبط در رشته درخواستی در 5 سال اخیر

 • گواهی سابقه کاری از شرکت های موجود در لیست سوابق بیمه ای (در گواهی سوابق کاری افراد : تاریخ شروع و پایان همکاری، نام پروژه ، سمت ، رشته فعالیت ، نام و سمت امضا کننده (مدیر عامل) و مهر شرکت مذکور درج گردد).
 • یک قطعه عکس 4*3 بروز.
 • نامه درخواست گواهینامه صلاحیت شخص حقیقی.
 • تکمیل فرم های گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شخص حقیقی.
 • توجه: پیمانکاران شخص حقیقی برای شرکت در هر مناقصه پیمانکاری باید با مراجعه حضوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی و تکمیل فرم درخواست،به منظور اعلام  ظرفیت آزاد کاری و رشته پیمانکاری خود اقدام نمایند.

معرفی مدیر

محسن عباسی

 

 

اوقات شرعی

نظر سنجی

شما در نظر سنجی ما شرکت کرده اید.
 • عالی : 2 رای
 • خوب : 1 رای
 • متوسط : 0 رای
 • ضعیف : 0 رای