وظایف و اختیارات 

 

1- بررسي اشکالات و موانع اجرايي طرح‌هاي مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري و منطقه‌اي استان و تعيين راه‌حل‌هاي لازم به منظور رفع اشکالات و اعمال آن‌ها.

2- فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکل‌های غیردولتی استانی (صنفی–تخصصی) در تصمیمات شورا.

3- ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی استان در تامین، تولید، استانداردسازی و بومی‌سازی مصالح و فناوری‌های نوین ساخت و 
بهره‌گیری از انرژی‌های نو مطابق با ملاحظات زیست محیطی.

4- ايجاد شرایط مناسب به‌منظور ارتقاي توان فني، مهندسي و تخصصي عوامل اجرايي استان.

5- نظارت و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها، به منظور استقرار نظام مدیریت پروژه (کنترل هزينه، كيفيت، زمان و ...) و رعایت موازین ایمنی و ضوابط HSE و معیارهای پایداری محیط زیست در مراحل مطالعه، طراحي، اجرا و بهره‌برداري با استفاده از توان فني و مهندسي و تخصصي استان.

6- همكاري و مشاركت در نیازسنجی و تدوين مقررات فني، بخشنامه‌هاي مرتبط با نظام فني و اجرايي، ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران و تهيه فهارس بهاي پايه.

7-  تجديدنظر در نرخ پيمان‌ها، بر اساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنكه مبلغ حاصل از آن از آخرين نصاب معاملات متوسط تجاوز ننمايد.

8- حل اختلاف ميان عوامل اجرايي در چارچوب وظايف و مقررات موضوعه شوراي فني استان طبق مفاد ماده حل اختلاف در شرايط عمومي حاكم بر قرارداد و یا در صورت توافق طرفین.

9- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص تعیین نوع قرارداد با استفاده از روش فهارس پايه یا سایر روش‌های انعقاد قرارداد براساس گزارش توجيهي بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در چارچوب ضوابط و مقررات.

10- تهيه فهارس پايه استاني براي رشته‌هاي مختلف در صورت نياز و پيشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه کشور به منظور تاييد.

11- اصلاح و تصويب نقشه‌ها و مشخصات فني همسان، متناسب با شرايط و اقليم استان، در صورت وجود توجیه فنی و ضرورت پروژه.

12- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي ارسالي از طرف دستگاه‌هاي اجرايي استان مبني بر اجرا به روش اماني، با توجه به گزارش توجيهي دستگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

13- تهيه ضرايب منطقه‌اي جهت پيش‌بيني در قراردادها براي مناطق مختلف استان نسبت به قيمت‌هاي پايه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه کشور برای تایید.

14- همکاری در تصميم‌گيري و ساماندهی شروع پروژه‌هاي عمراني جديد استاني با پیشنهاد دبیر شورا.

15- همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در راستای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

16- ساير ماموریت‌هایی كه طبق ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور بر عهده شوراي فني استان قرار مي‌گيرد.

 

آیین نامه روش کار شورای فنی استان ها 

دانلود