کارگروه پيمان و ضوابط فنی متشکل از کارشناسان منتخب استانداري، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره‌کل راه و شهرسازي، اداره‌کل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس، شركت سهامي آب منطقه‌اي، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه‌ای و توزیع برق-حسب مورد)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان جهاد کشاورزي،اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای، یک نفرکارشناس حقوقی به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده‌های انجمن‌های صنفی، تخصصی و مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) است.