برگزاری جلسه کارگروه زیر بنایی،توسعه روستایی،عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه کارگروه زیر بنایی،توسعه روستایی،عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان در سال جاری در تاریخ 14/05/1399 به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در محل دفتر ایشان با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان مربوطه برگزار گردید.

در این جلسه اصلاح محدوده طرح جامع  منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند و همچنین موضوع الحاق به محدوده شهر سه قلعه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه کاری زیر بنایی،توسعه روستایی،عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان در سال 1399

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه کاری زیر بنایی و توسعه شهری ذیل کارگروه زیر بنایی،توسعه روستایی،عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان در سال جاری در تاریخ 13/05/1399 در محل سالن غدیر اداره کل راه و شهرسازی استان به ریاست مدیر کل محترم اداره کل راه و شهرسازی استان و  با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه، برگزار گردید. در این جلسه اصلاح محدوده منطقه نمونه گردشگری بند دره مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید از پروژه های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی شهرستان طبس (باند دوم محور دیهوک_راور)با حضور اعضای کارگروه نظارت ذیل شورای فنی استان، روز یکشنبه مورخ 1399/05/05 صورت گرفت و موارد لازم به کارفرما اعلام گردید.

 

برگزاری ششمین جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه کاری حوزه فنی و اجرایی در سال 1399

مباحث مطروحه:

جلسه ای با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و همکاران حوزه فنی و اجرایی سازمان در روز پنجشنبه مورخ 1399/05/02 در خصوص مسائل مربوط به حوزه در محل دفتر مدیر برگزار گردید.

بازدید اعضای کمیته تخصصی سیمان، بتن و فراورده های بتنی از کارگاههای بتن آماده و جداول و بلوک های بتنی سطح شهرستان بیرجند

  • بازدید از سه کارگاه بتن آماده بیرجند
  • بازدید از کارگاه تولیدی جداول بتنی سازمان همیاری شهرداری
  • بازدید از کارگاه تولیدی بلوک و کول های سیمانی سازمان بسیج سازندگی

این بازدید ها در راستای نظارت بر تولید مصالح و تجهیزات صنعت ساخت استان در روز سه شنبه مورخ 31/04/1399 صورت پذیرفته و نتایج و موارد مربوطه پس از بررسی در کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت برای تصیم گیری به شورای فنی استان ارجاع خواهد گردید.