برگزاری اولین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان در سال 1399

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ اولین جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو شورای فنی استان در روز یکشنبه مورخ 25/03/1399 در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

مباحث مطروحه:

 در این جلسه نامه اداره کل بازرسی استان در خصوص پروژه بهسازی قطعه دوم محور دیهوک –راور و همچنین شیوه نامه نظارت بر پروژه های عمرانی در شهرستانهای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.