صبح پنج شنبه 29 خرداد نشست هم اندیشی به ریاست مجید پور عیسی رییس سازمان و با حضور همکاران حوزه نظام مدیریت فنی و اجرایی برگزار شد.

ابتدا عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان گزارش مختصری از امور انجام شده و برنامه های آتی در این مدیریت بیان نمود.

وی اظهار داشت با توجه به گستردگی پروژه ها در سطح استان سعی شده نظارت بر ساخت و اجرای پروژه ها به نحو دقیق و شایسته انجام شود.

عباسی تصریح کرد یکی از برنامه های پیشنهادی سال جاری تشکیل تیم نظارت شهرستانی با هدف رصد بهتر و تخصصی تر پروژه ها از طریق فرمانداری ها است چرا که محدودیتهای موجود باعث کاهش سطح کارایی نگردد.

در ادامه جلسه هر یک از همکاران به بیان پیشنهادات و انتقادات خود پرداخته و بحث و تبادل نظر درراستای انجام بهتر و نتیجه موثرترانجام شد.

در پایان جلسه مجید پور عیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تاکید برسیاستگذاری صحیح افزود باید ایده ها و نظرات تخصصی مطرح و زمینه برای سیاستگذاری درست و به موقع فراهم گردد.

وی به همکاران آن حوزه پیشنهاد کرد با افزایش پل های ارتباطی از تجربیات سایر استانها استفاده و در راستای بالا بردن و به روز شدن اطلاعات و دانش قنی زمینه برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی را فراهم نمایند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تاکید بر جلسات درون حوزه ای مداوم  اضافه کرد: باید با قوی تر کردن دامنه ارتباطی با دستگاههای سطح استان از چگونگی روند انجام پروژه ها و نواقص موجود مطلع شد.

از مهمترین مباحث مطروحه در این جلسه میتوان به پیشنهاداتی در خصوص :

نحوه فعالیت شورای فنی استان و بازدیدهای نظارتی

  • اجرای پروژه ها توسط دستگاه تخصصی
  • دوره های آموزشی برای توانمندسازی شهرداری ها و دهیاری های
  • همچنین برگزاری دوره های آموزشی در مورد فناوری های جدید در ساخت و ساز
  • پیگیری مصوبات شورای فنی استان، اشاره کرد.