به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سومین جلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو شورای فنی استان در روز سه شنبه مورخ 03/04/1399 در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

مباحث مطروحه:

        در این جلسه استعلام دیوان محاسبات استان در خصوص نحوه عمل در بررسی صورت وضعیتهای با دوران بیش از یکماه ، درخواست شرکت راه آفرین قهستان در خصوص اختلاف موجود در قرارداد محور سرایان‏- آیسک با کارفرمایی (اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان)، استعلام شرکت حدید سازه شرق در خصوص ابهام در فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت .